Βιβλίο – Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου, Συγγραφή μελέτης, Αθήνα 2013

Βιβλίο-Νέος Αθλητικός Νόμος, Συγγραφή μελέτης, Αθήνα 2012

Επενδυτής, Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ, Αθήνα 2012

Συμπόσιο Αθλητικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκή εισήγηση, Αθήνα 2012


Βιβλίο – Ντόπινγκ, Έκδοση, συγγραφή, παρουσίαση, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα 2011

Σαντιάγο, Πανεπιστήμιο, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό Δίκαιο, Ακαδημαϊκή εισήγηση 2010

Φλώρινα, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό δίκαιο, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008

Μπουένος Άιρες, Δημαρχείο, Ντόπινγκ, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008


Μπουένος Άιρες, Πανεπιστήμιο, Ντόπινγκ, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008

Μπουένος Άιρες, Εθνική Βιβλιοθήκη, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό Δίκαιο, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008

Λίμα, Πανεπιστήμιο, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό Δίκαιο, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008

Μπογκοτά, Πανεπιστήμια, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό Δίκαιο, Ακαδημαϊκή διδασκαλία, 2007