Μπουένος Άιρες, Πανεπιστήμιο, Ντόπινγκ, Ακαδημαϊκή εισήγηση, 2008

Ακαδημαϊκή εισήγηση απόψεων και αρχών επί του ποινικού και αθλητικού δικαίου, καθώς κι επί της σχέσης του ελληνικού ολυμπιακού ιδεώδους με τον αθλητισμό, τμήμα ποινικού δικαίου, Πανεπιστήμιο της Αργεντινής «Universidad de Belgranο», Μπουένος Άϊρες, Αργεντινή, Ιουλιος 2008

Με μία εκτεταμένη εισήγηση στα περί του ντόπινγκ θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες ανά τον κόσμο, η υποψήφια Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Δικηγόρος Αθηνών κ. Ελένη Μαντρατζή παρουσίασε τον ελληνικό ποινικό νόμο και τις αυστηρές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις που τον συνοδεύουν, καθιστώντας τον υπόδειγμα για το νομοθετικό καθεστώς κι άλλων χωρών, δίνοντας πρωτίστως έμφαση στη σωστή αθλητική παιδεία που έχει τις βάσεις τις στον ελληνικό πολιτισμό.
H εν λόγω ακαδημαϊκή διάλεξη για το ποινικό και αθλητικό δίκαιο, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, έλαβε χώρα στην Αργεντινή, την 1η Αυγούστου 2008, στο Πανεπιστήμιο Μπελγκράνο του Μπουένος Άιρες, στο τμήμα του Ποινικού Δικαίου, υπό την παρουσία και οργάνωση των καθηγητών και υπευθύνων του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου, κ. Estela de Villa, k. Dino Bellorio Clabot, κ. Jorge Colombres Marmol και κ. Victor Beker, φοιτητών και κοινωνικών φορέων της Αργεντινής, όπως εκπροσώπων αθλητικών σωματείων, καθώς και της Οργάνωσης Ελληνικού Πολιτισμού «Νόστος», Δρ. Χριστίνας Τσαρδίκου, Προέδρου και Πλαστικής Χειρουργού.

Comments are closed.

Επιστροφή στην ενότητα Δράσεις