Βιβλίο – Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου, Συγγραφή μελέτης, Αθήνα 2013

Συγγραφέας στο επιστημονικό περιοδικό αθλητικού δικαίου με τίτλο «Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva», Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου, Αθήνα, έτος 2013.

 

Comments are closed.

Επιστροφή στην ενότητα Δράσεις