Μπογκοτά, Πανεπιστήμια, Ντόπινγκ, Ποινικό- Αθλητικό Δίκαιο, Ακαδημαϊκή διδασκαλία, 2007

«Όταν το κίνητρο ενός ταξιδιού, και μάλιστα τόσο μακρινού, ξεπερνά τα τουριστικά πλαίσια κι αγγίζει τα ανώτατα εκπαιδευτικά κι ακαδημαϊκά, μεταβάλλεται αυτόματα σε μία δύναμη παιδαγωγικού χαρακτήρα∙ πολλώ δε μάλλον, όταν μέσω ενός τέτοιου ταξιδιού πραγματοποιείται η προσέγγιση του δικαϊικού συστήματος μιας χώρας, που σε κάθε περίπτωση συνιστά το μοναδικό νομικό θεμέλιο και αντιπροσωπευτικότερο θεσμό μιας κοινωνίας, μαζί, όμως, και η προσέγγιση δύο πολιτισμών και κοινωνιών, τότε το ταξίδι αυτό αποτελεί παράλληλα και μία σημαντική δύναμη κοινωνικού χαρακτήρα».

Με τα λόγια αυτά η νεαρή Δικηγόρος Αθηνών και Υποψήφια Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ελένη Γ. Μαντρατζή, χαιρέτησε τους φοιτητές των Πανεπιστημίων της Κολομβίας, τα οποία επισκέφθηκε στο διάστημα μεταξύ 19- 24 Αυγούστου 2007, μετά από σχετική πρόσκληση που της απευθύνθηκε, για να παραδώσει διαλέξεις, διδάξει και παρουσιάσει απόψεις και αρχές επί της διδακτορικής της διατριβής, το οποίο εντάσσεται στο ποινικό- αθλητικό δίκαιο, θέμα που σε κάθε περίπτωση, όπως δήλωσε, «ξεπερνά τα στενά νομικά πλαίσια μίας μόνο έννομης τάξης, προσβλαμβάνοντας τόση διεθνή εμβέλεια, όση από τη φύση της έχει η σύγκριση και ο ανταγωνισμός, το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες, ως ορμέμφυτα στοιχεία της φύσης του ανθρώπου, και όπως αυτά αποτυπώνονται στην κοινωνία της αρχαίας Ελλάδος».

Τα Πανεπιστήμια στα οποία έλαβε χώρα η ακαδημαϊκή αυτή παρουσίαση και διδασκαλία ήταν τα φημισμένα της Κολομβίας, αλλά και όλης της Λατινικής Αμερικής, Universidad Pontifica Javeriana, τμήμα Ποινικού Δικαίου, Universidad del Rosario, τμήμα Ποινικού Δικαίου, Universidad del Rosario, τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Universidad Nacional, τμήμα Ποινικού Δικαίου, Universidad Autonoma, τμήμα Ποινικού Δικαίου και Universidad Pedagogica Nacional, τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Με την ευκαιρία της ακαδημαϊκής επίσκεψης και δεδομένης της δυνατότητας ανάπτυξης μορφωτικών- εκπαιδευτικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κολομβίας, καθώς και της προώθησης σχετικών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας που κατατείνουν στη σύσφιγξη των σχέσεων των δύο χωρών, η κ. Ελένη Μαντρατζή σε ειδική ημερίδα, έδωσε διάλεξη αφενός στο τμήμα γλωσσολογίας των Πανεπιστημίων, αναφορικά με την επιρροή της ελληνικής γλώσσας στην ισπανική, εκφωνώντας μάλιστα λόγο στην Ισπανική γλώσσα με αμιγώς ελληνικές λέξεις, αφετέρου στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων, για το ρόλο των Αμφικτυονιών στην αρχαιότητα, καθώς και για τη δραστηριότητα και το έργο σε διεθνές επίπεδο της σύγχρονης «Αμφικτυονίας», ήτοι της ελληνικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Βαλκανική Αμφικτυονία- Σύνδεμος Νέων Βαλκανικών Χωρών, της οποίας τυγχάνει πρόεδρος.
Αξίζει δε να σημειωθεί, πως παράλληλα διοργάνωσε στα ανωτέρω Πανεπιστήμια της Κολομβίας και ημερίδα πολιτιστικής εκδήλωσης, με παρουσίαση προγράμματος προβολής του ελληνικού πολιτισμού, μέσα από την προσφορά σχετικού υλικού στα παιδιά στους φοιτητές και στους καθηγητές, και λοιπούς σχολικούς και τοπικούς φορείς, με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Comments are closed.

Επιστροφή στην ενότητα Δράσεις