Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Ελένης και Γεωργίου Μαντρατζή αναλαμβάνει νομικές υποθέσεις:

Αστικού ενδιαφέροντος:

 • Εμπραγμάτου Δικαίου
 • Ενοχικού Δικαίου
 • Αυτοκινητικές υποθέσεις
 • Eργατικού Δικαίου
 • Οικογενειακού Δικαίου
 • Κληρονομικού Δικαίου
 • Εμπορικού Δικαίου
 • Δικαίου Τεχνητής Αναπαραγωγής
 • Δικαίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κ.α.

Ποινικού ενδιαφέροντος:

 • Γενικού και Ειδικού Ποινικού Δικαίου
 • Aθλητικού Δικαίου
 • Iατρικού Δικαίου
 • Hλεκτρονικού εγκλήματος κ.α.

Διοικητικού ενδιαφέροντος:

 • Δημοσιοϋπαλληλικά
 • Συνταξιοδοτικά
 • Φορολογικά
 • Οικοδομικά
 • Δασικά θέματα κ.α.

Ειδικότερου Διοικητικού ενδιαφέροντος:

 • Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Ευρεσιτεχνιών και συναφών
 • Μεταναστευτικών
 • Ιθαγενείας και συναφών

Επενδύσεων κεφαλαίων και λοιπών επιχειρηματικών θεμάτων