Πρεσβεία Βραζιλίας, Μεταναστευτικά θέματα, Γαμικές Διαφορές, Εισήγηση, Αθήνα 2016

Τη ζεστή αγκαλιά της άνοιξε στη Βαλκανική Αμφικτυονία, όπως εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρό της Δρα. Ελένη Γ. Μαντρατζή, δικηγόρο, η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Ελλάδα, υπό τη διεύθυνση του πληρεξουσίου Υπουργού της, κ. Luis Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso και η Ελληνοβραζιλιανική Κοινότητα, υπό τη διοργάνωση της κ. Δωροθέας Χατζηευστρατίου, εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιθαγένειας των Βραζιλιάνων στην Ελλάδα, σε εκδήλωση που έγινε το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, στο Μέγαρο της ως άνω Πρεσβείας, στην Αθήνα.

Εισηγήτριες ήταν οι Δρ. Ελένη Γ. Μαντρατζή, δικηγόρος, κ. Hellen Karolyne Soares dos Santos- Lavrinos, δικηγόρος και κ. Valeria Sardenberg Mafra- Pitta, ψυχολόγος. Στη διάλεξή της η Δρ. Ελένη Γ. Μαντρατζή ανέπτυξε και παρουσίασε τόσο τις ανθρωπιστικές, πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές δράσεις της Αμφικτυονίας, όσο και ποικίλα θέματα νομικής φύσεως, όπως μεταναστευτικών ζητημάτων, γαμικών, οικογενειακών διαφορών και νομιμοποίησης στη χώρα, που με πολύ ενδιαφέρον άκουσαν οι παρευρισκομένοι, διπλωματικοί εκπρόσωποι και μέλη της Κοινότητας, ελληνοβραζιλιανικής καταγωγής.

Comments are closed.

Επιστροφή στην ενότητα Δράσεις